Thông báo Đổi tên và mẫu con dấu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái thành Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái vừa có thông báo số 01/TB-BVP ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc Đổi tên và mẫu con dấu Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Yên Bái thành Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Y tế tỉnh.

 

 

  • %POST_TITLE% - %VIEW_COUNT% lượt xem