Giá dịch vụ Bảo Hiểm Y Tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT áp dụng từ ngày 18/11/2023 và Giá dịch vụ viện phí theo thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 tại Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái

  • %POST_TITLE% - %VIEW_COUNT% lượt xem