Chi bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 “Tổ chức Học tập, Quán triệt Chỉ thị 05/2016 – Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”

Ngày 03/3/2024, Chi bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 “Tổ chức Học tập, Quán triệt Chỉ thị 05/2016 – Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bằng hình thức sinh hoạt ngoại khóa, tham quan Di tích lịch sử Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ.
Cùng kết hợp giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa 3 Bệnh viện chuyên khoa phổi là Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang, Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ về Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác khám chữa bệnh kết nối gắn bó đoàn kết giúp đỡ nhau cũng phát triển.
  • %POST_TITLE% - %VIEW_COUNT% lượt xem