Bệnh viện Phổi Yên Bái thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 – 01/5 năm 2024

Bệnh viện Phổi thông báo nghỉ lễ 30-4 , 01-5 năm 2024

* Thời gian nghỉ: Ngày 27/4/2024 ( thứ 7 )

* Thời gian làm việc lại: Ngày 02/5/2024 ( thứ 5 )

* Làm bù thêm vào ngày: 04/5/2024 ( thứ 7 )

* Thường trực cấp cứu 24/24

 

  • %POST_TITLE% - %VIEW_COUNT% lượt xem