Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 10.10 2023, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái thực hiện hàng loạt các mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số như Bệnh án điện tử, chữ ký số, hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, giao ban trực tuyến, tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số dành cho cán bộ, công chức, viên chức của bệnh viện năm 2023”.Nhằm tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, những tác động của chuyển đổi số đến kinh tế – xã hội, từ đó góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
  • %POST_TITLE% - %VIEW_COUNT% lượt xem